Varukorg 0,00 kr

Du har inga produkter i din varukorg.

Miljöarbete Bring & LOVeLLY

Vi på LOVeLLY är stolta över att tillsammans med Bring ha möjlighet att erbjuda er kunder ett mer hållbart fraktsätt!


 

 Beskrivning av miljöarbetet på Bring Parcels/Express

"Som en del av Nordens största transport- och logistikverksamhet bidrar Bring till de miljömål som moderbolaget Posten Norge har tagit fram. Miljömålen är högt satta och innebär att vi ska reducera våra CO2-utsläpp med 40 % till år 2020. För att lyckas med detta arbetar vi med ständiga förbättringar inom våra transporter. Vi ökar vår flotta med bilar som drivs av förnybart, och då främst biogas och el för de lättare transporterna och HVO och RME för de tyngre. Under 2016 görs en stor satsning på förnybart vilket innebär att alla tunga lastbilar i Norge och 8 av 10 av Brings tunga fordon  i Sverige kommer att drivas av förnybara drivmedel .Ytterligare så ska fordonsflottan vara så ung som möjligt med högsta möjliga euroklass på motorn.

Vi utbildar chaufförerna som är knutna till Bring i sparsam körning. Att utbilda chaufförer i sparsam körning innebär minskade C2-utsläpp, bättre bränsleekonomi samt minskat antal olyckor.

Utöver arbetet med att reducera våra CO2-utsläpp från våra transporter utbildas alla anställda i grundläggande miljökunskap vid anställning. Detta för att öka engagemangen inom miljöfrågorna hos personalen samt att de tar med sig kunskapen hem och sprider den vidare.

Självklart är vi på Bring ISO certifierade enligt 14001standarden vilket är standarden för miljö. Miljöcertifieringar strukturerar samt ger en tydlig dokumentation av miljöarbetet som görs på varje enskild enhet, och bidrar till att bygga en förbättringsfokuserad kultur. Genom att vi genomför årliga interna och extern revisioner på våra terminaler och kontor ser vi till att hålla fokus på miljöarbetet.

År 2012 lanserade koncernen Miljöfonden, vars syfte är att engagera medarbetarna till att upptäcka åtgärder som kan minska koncernens miljöpåverkan. Alla medarbetare har möjlighet att söka bidrag från Miljöfonden för projekt som minskar koncernens miljöpåverkan. Hittills har ansökningarna bland annat handlat om elbesparing, sponsring av alternativa fordon som el- och gasbilar, avfallsreducerande åtgärder samt minskning av utsläpp orsakade av tjänsteresor."

Siri Marie Hagen - Head of PMO, CSR & Business Development

 

Vi på LOVeLLY är stolta över att tillsammans med Bring ha möjlighet att erbjuda er kunder ett mer hållbart fraktsätt!